เกี่ยวกับเรา 168TGA
แบนเนอร์เกี่ยวกับเรา 168TGA

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข ภายในเว็บ 168TGA.COM โดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าใช้งานกับทาง 168TGA.COM ที่เป็นข้อกำหนดให้ท่านได้รับรู้ และยอมหลักหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกัน ซึ่งต่อไปนี้ ขออนุญาตเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ บริษัท กับ ผู้เล่น หรือ ลูกค้า หรือ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ผู้เข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 168TGA.COM ของเรา เมื่อท่านได้เปิดบัญชีใช้งานของเว็บไซต์ จะเท่ากับว่า ลูกค้ายอมรับหลักเกณฑ์ และกฎกติกาต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ของเราได้กำหนดเอาไว้โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

1. ข้อมูลของเว็บไซต์

ของเราได้รับการอนุญาตจาก 168TGA.COM อย่างถูกต้อง ข้อความใด ๆ จากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา ทางเรา ของเรา เว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ 168TGA.COM ซึ่งท่านได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

2.1 ทางเว็บ 168TGA.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และปรับปรุงกฎทุกกฎเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านต้องทราบล่วงหน้า โดยข้อกำหนดใด ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่ข้อกำหนดบนเว็บไซต์ 168TGA.COM ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ซึ่งทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อบังคับ กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ และทุกขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์อยู่เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเว็บไซต์
2.2 ทางเว็บ 168TGA.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ จากกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทางเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า
2.3 หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ครั้งล่าสุด ลูกค้าสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ทันที แต่หากลูกค้ายังคงใช้งานของทางเว็บไซต์ไม่ว่าส่วนใดก็ตาม หลังจากมีการประกาศข้อบังคับใหม่ เราถือว่า ลูกค้าได้รับรู้ รับทราบ และยินยอมในผลข้อบังคับนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว

3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องการเป็นผู้ใช้งานหรือลูกค้า จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมตั้งอยู่ เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ทาง 168TGA.COM จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่า ผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเราสามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าได้ทันที และไม่อนุญาตให้ท่านเข้าใช้บริการได้จนกว่าจะมีอายุครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
3.2 ด้วยอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเป็นสิ่งต้องห้ามในบางประเทศ ลูกค้าต้องมีความเข้าใจ และยอมรับว่า 168TGA.COM ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายให้กับลูกค้าได้ การรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย หรือให้การบริการเว็บไซต์ต่อลูกค้าได้ เรื่องทั้งหมดนี้ลูกค้าผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ จะต้องใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจถึงการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันในเขตอำนาจศาลของตนเองหรือไม่ และยอมรับในความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบของตนเอง
3.3 ทางเว็บ 168TGA.COM ไม่มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ลูกค้าพำนักอาศัยอยู่ ดังนั้น ลูกค้าต้องแสดงความยืนยันรับประกัน และยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ที่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตของพื้นที่นั้น ๆ

4. การเปิดบัญชี

4.1 ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานได้
4.2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกจะต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า โดยทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ได้ ทางเราอาจจะทำการระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรือถาวร หากไม่ทำตามกติกาที่กำหนดเอาไว้
4.3 ลูกค้าต้องทำการยืนยันข้อมูล โดยท่านต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือเรียบร้อย จะสามารถเดิมพันได้เลย แต่หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุรกรรม หรือการปิดบัญชีของผู้ใช้งานได้
4.4 หากผู้ใช้งานมีคำถามที่สงสัย หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือการสมัครสมาชิก สามารถติดต่อสอบถามกับแอดมิน ผ่านช่องทาง Line@ ของเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4.5 ผู้ใช้งาน 1 ท่านจะสามารถเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของเราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน และทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบ จะถือว่า บัญชีนั้นเป็นโมฆะ และทำการปิดบัญชีทันที

5. ข้อบังคับในด้านปลอดภัย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ 168TGA.COM ลูกค้าต้องยอมรับ และยินยอมว่า ท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง มีสิทธิ์ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งท่านได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงใด ๆ ต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไร หรือติดลบ ท่านจะไม่สามารถเรียงร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น รวมถึงท่านได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์ และกระบวนการให้บริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา
5.2 การที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่า ท่านได้ให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลตัวตนของท่านเอง

6. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 การเดิมพันทั้งหมดที่กระทำภายในเว็บไซต์ 168TGA.COM จะอยู่ภายใต้กฎกติกาของเกมที่เกี่ยวข้องของแต่ละเกม และข้อตกลงนี้
6.2 การเดิมพันจะสามารถเริ่มเดิมพันได้ ก็ต่อเมื่อท่านทำการใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน
6.3 ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในทุก ๆ กิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้การดำเนินการในการกระทำภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน หรือทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งสิ้น โดยไม่คำนึงว่า ธุรกรรมดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่ก็ตาม
6.4 ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบรายละเอียดในการเดิมพันของท่านให้มีความถูกต้อง เมื่อท่านได้วางเดิมพัน และการวางเดิมพันได้นั้นได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้ว การเดิมพันนั้นจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และถือว่า เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน
6.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ 168TGA.COM และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมการเงินของท่าน
6.6 การเดิมพันทั้งหมดภายในเว็บไซต์ของเว็บ 168TGA.COM จะถือว่า สมบูรณ์และท่านได้ยอมรับแล้ว ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน
6.7 การวางเดิมพันใด ๆ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น ถือว่า การตัดสินใจของทางเว็บไซต์ 168TGA.COM ถือเป็นที่สิ้นสุด
6.8 ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับทางเว็บของเราว่า ระบบ Wap อาจจะยังไม่เสถียรบ้าง ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิดใด ๆ ทั้งสิ้น และการวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบเก็บรักษาข้อมูลของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทาง Line@ ทันที

7. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

7.1 เงินที่ฝากในบัญชีของท่านจะต้องไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
7.2 168TGA.COM จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีที่ได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองเท่านั้น หากท่านไม่ทำตามข้อบังคับนี้ เงินรางวัลที่ได้จากการชนะเดิมพันจะถูกยึดคืนทั้งหมด โดยไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ
7.3 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ โดยยอดเงินในบัญชีของท่านต้องมียอดเงินที่เพียงพอ สำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทางเว็บไซต์ของเราได้กำหนดไว้
7.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าไปในบัญชีผู้เล่น โดยข้อมูลจะต้องถูกต้อง และมีข้อมูลตรงกับที่แจ้งลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเอาไว้ก่อนหน้ากับทางเว็บไซต์ของเรา
7.5 จำนวนการจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล

8. ข้อตกลง และเงื่อนไขอื่น ๆ

8.1 กรณีที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงที่ทางเว็บไซต์ของเราได้แจ้งเอาไว้ข้างต้น ให้นับว่า การตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการทำธุรกรรม ฝาก ถอน และปิดบัญชีของท่านได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
8.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า